Malý teoretik - Kulturní teorie - Vizuální studia - Média a komunikace

A Page

30. 5. 2009

O blogu

VÁCLAV HÁJEK

ekva@seznam.cz

 

jaro2009-128 

 

 

Theoria amabilis - líbezná teorie 

Tento blog se pokouší o reflexi širokého spektra kulturních jevů, jimž je věnována pozornost v různých oborech tzv. kulturních či kulturálních studií. Oblasti populární, masové či utilitární kultury se v našich krajích zatím nevěnuje příliš mnoho teoretické reflexe. Toto vakuum se budeme snažit oživit několika molekulami nesoustavných úvah a esejů. Na testovací provoz blogu snad v dohledné době navážou internetové stránky či tištěné publikace. Náš záběr se též snad v dohledné době rozšíří o další líbezné a milé autory.

aachen1 

RSS komentářů k tomuto příspěvku.

Komentáře nejsou povoleny.