Malý teoretik - Kulturní teorie - Vizuální studia - Média a komunikace

kulturní teorie, veřejný prostor

26. 10. 2009

rezervace nebo district

district9tease   district9-poster1                                                 indid                                                   

 

 

 

 

ebay18    

 

 

 

 

Námět filmu Rezervace XB 16 jako volná antiteze filmu Distrikt 9

 

 

V roce 16321 po Kqeryovi byla objevena planeta Awedfewx, která byla pojmenována, jak její jméno napovídá, po svém objeviteli, kapitánovi kosmické letky, která byla vyslána na cestu králem Wrksdlhidfbvjlk, panovníkem Gwekigf. Původním cílem bylo nalezení tzv. západní cesty na Krypton. Nicméně dosavadní mapy kosmu nebyly úplně přesné a neuváděly zmíněnou nově objevenou planetu, která se nacházela v prostoru, kde podle všech očekávání měl být Krypton. Skeptici prorokovali výpravě nezdar, neboť kosmos není podle jejich slov kulatý a proto západní cesta nemůže vést jinam než k jeho okraji, tj. ke konci kosmu.

Kapitán  Awedfewx potom, co narazil na novou planetu, pojmenoval její obyvatele Kryptoňané, neboť se domníval, že dorazil k atmosféře Kryptonu. Teprve několik let po kapitánově smrti vyšlo najevo, že byla objevena zcela nová, neznámá planeta. Nicméně jméno Kryptoňané už jejím obyvatelům zůstalo. Oni sami si říkali Lidé nebo tak nějak.

Zpočátku probíhal kontakt mezi námi a Kryptoňany zcela pokojně a mírovou cestou. Směňovali jsme za jejich vzácné organické sloučeniny různé cetky, hlavně časové přenašeče a podobné hračky. V klidu a míru jsme se začali usazovat na okrajích Kryptonských sídlišť. Tato sídliště byla tvořena jakýmisi vícepatrovými chýšemi uplácanými z materiálu, připomínajícího náš jíl. Odkoupili jsme od Kryptoňanů zcela legálním způsobem nějaká území, na nichž jsme si začali stavět své inteligentní domy z jiker a bičíků. K prvnímu narušení přátelství a harmonie došlo ve chvíli, kdy jsme Kryptoňanům chtěli v dobrém úmyslu zprostředkovat naši pravou víru a spasit jejich naivní duše. Žili totiž dosud v zajetí jakýchsi animistických bludů, uctívali jakéhosi ducha či fantoma a nikoli inteligentní samoregulační pralátku, jak je jasné všem rozumně myslícím bytostem. I když dnes se mezi námi najde velmi mnoho vlažných věřících i nevěřících, což však naše tolerantní, demokratická společnost bez problému akceptuje. Každý má právo na svůj kosmický názor, což je zaručeno i listinou základních práv a svobod KJGHHánů.

Dobře míněná misionářská činnost našich kněžích narazila u Kryptoňanů na tuhý odpor. Několik kněžích bylo i barbarským způsobem mučeno a zabito. Takový útok na naši svatou víru jsme nemohli nechat bez trestu. Mnoho Kryptoňanů bylo potom zabito ve válkách, které byly z naší strany vedeny zcela kulantním způsobem, což odpovídalo tomu, že právo bylo na naší straně. Řada Kryptoňanů bohužel též zahynula na následky svého nedokonalého imunitního systému, který se nevyrovnal s drobnými chorůbkami, které naše expedice na Awedfewx zanesly. Po čase se však velké množství Kryptoňanů zcela dobrovolně přiklonilo na naši víru. Záškodnické akce z jejich strany však nekončily a tak bylo celé 18. tisíciletí poznamenáno boji mezi našimi jednotkami a Kryptonskými útočníky.

Krajina Awedfewx se postupně měnila. Nekultivovaný prostor planety časem zaplnila naše inteligentní města a dopravní sítě časoprostorových drah. Výstavba první oběžné dráhy kolem planety byla poznamenána záškodnickými akcemi Kryptoňanů. Jejich skupiny přepadávaly naše časoprostorové kapsle a mnohdy došlo ke krveprolití. Do cesty kapslím kladli Kryptoňané zátarasy ze starých tzv. satelitních družic, kterých bylo na atmosférických planinách požehnaně.

Při zakládání nového hospodářství jsme začali využívat Kryptoňany jako pracovní sílu. Je nutno přiznat, že naši osadníci si v 18. tisíciletí nevedli vždy zrovna šetrně a málo odolní Kryptoňané mnohdy náročnou práci na Bičíkových plantážích nepřežili. Proto si první osadníci začali dovážet levnou pracovní sílu z planety KLJHJG, což však také nebylo zrovna etické jednání. V druhé polovině 18. tisíciletí bylo však otroctví zrušeno. Tomu však předcházela krvavá občanská válka mezi severním a jižním Awedfewxem. Už koncem 18. tisíciletí začaly vznikat první rezervace pro původní Kryptoňany. V nich jsou naprosto plnoprávnými a svobodnými občany a dokonce požívají řadu výhod. Přesto stav jejich populace není uspokojivý.

Řada Kryptoňanů v jejich vzduchových rezervacích podléhá alkoholismu a drogám. Naši sociální pracovníci se velmi snaží jejich situaci zlepšit a vnést do jejich společenství běžné společenské zvyklosti. Kryptoňané mají dokonce ulehčený přístup na naše školy a přesto pouze málo z nich této možnosti využívá. Stěžují si, že v našich městech není vzduch a že musí nosit speciální skafandry. To je však spíše výmluva, kterou zastírají svoji rezignovanost a nezájem o veřejné záležitosti.

Politická reprezentace Kryptoňanů je málo početná a většinou se snaží jen o zvýšení dotací pro rezervace. Víme o tom, že velká část těchto dotací jde na černý obchod s alkoholem a proto se snažíme o promyšlenou grantovou strategii s jasnými výstupy a transparentním hospodařením.

Řada z nás si na přelomu 18. a 19. tisíciletí oblíbila kryptonský folklór, v němž velkou roli hrají staré rituály a legendy. Mýtus svobodného a přirozeného Kryptoňana se usídlil hluboko v našich srdcích a tvoří nedílnou součást naší planetární identity. Dnes už je jednoznačně oceňováno až mytizováno hrdinství Kryptoňanů v bojích v 18. tisíciletí a málokdo by dnes chtěl tvrdit, že Kryptoňané jsou krvelačná monstra, tak jak byli nepřijatelným způsobem nazýváni v době kolonizace.

Připomeňme si závěrem alespoň známou píseň, která vzdává hold starým Kryptoňanům i našim mlžům, kteří je byli nuceni pod tlakem dobové propagandy zabíjet.

Tam, kde leží Zjhf IOUHG, je kryptonská zem, tam přilítá generál Skljhio se svým praporem,
modrý skafandry letců, stíny dlouhých laserů a z kryptonských signálů po nebi letí dým.
Ref: Říkal to Djku IZHG, já měl jsem v noci sen, pod sedmou kavalérií, jak krví zelená zem.
Kmen Aémček je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Skljhio neposlouchá ta slova varovná.
Tam blízko Zjhf IOUHG šedivou prérií letí generál Skljhio s sedmou kavalérií,
marně mu stopař IZHG radí: Zpátky povel dej! Jedinou možnost ještě máš, život si zachovej.
Tam blízko Zjhf IOUHG se vznáší smrti stín, padají letci z kapslí výstřely z laserů,
límce modrých skafandrů barví krev zelená, kmen Aémček je statečný a dobře svůj kraj zná.
 Pak všechno stichlo a jen tam-tam duní nad krajem, v oblacích prachu mizí Aémček vítězný kmen, cáry vlajky elipsovitý, po kopcích vítr vál, tam uprostřed svých vojáků leží i generál.

  posterusflagofliberty

Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

RSS komentářů k tomuto příspěvku.

Komentáře nejsou povoleny.